Lidé nepotřebují živelné katastrofy, vyhubí se sami.

Září 2016

A ještě další A

5. září 2016 v 5:31 | Hanka |  Zdravotnické ABC
Tak a jedem , ať se dostaneme zase kousek dál.

ANOVULAČNÍ CYKLUS - menstruační cyklus při němž nedochází k uvolnění vajíčka z vaječníku ( ovulaci ). Je běžný v dospívání a v přechodu. Pokud se vyskytuje v normálně plodném období ženy a je příčinou neplodnosti, může být ovulace vyvolána hormonálně. Potlačení ovulace ( též hormonálně ) se využívá při antikocepci.

ANTABUS - lék užívaný k léčbě alkoholismu.

ANTACIDA - léky neutralizující zvýšenou žaludeční kyselost.

ANTAGONISTA - opačně působící ( lék, sval, protilehlý zub...)

ANTI- předpona pocházející z řečtiny a znamenající proti.

ANTIALERGIKA - skupina léků potlačující alergickou reakci

ANXIETA - chorobná úzkost

ANTIBIOTIKA - zkr. ATB - látky zastavující růst bakterií a jiných mikroorganismů. Dříve byly produkovány především plísněmi , dnes jsou převážně syntetizovány uměle. Antibiotika jsou vždy na předpis a lékař je píše především na základě laboratorního vyšetření tělních tekutin. Mají se užívat podle pokynů lékaře, v PŘESNĚ určených dávkách a VŽDY dobrat předepsané balení.

ANTIDOTA - protijedy

ANTIKONCEPCE - netřeba nějak zvlášť rozepisovat. Jsou to metody jak zabránit nechtěnému početí. Jsou mechanické ( pesar, nitroděložní tělísko... ) a chemické nebo hormonální ( tablety, poševní gely... ).

ANTRAKÓZA - usazování uhelného prachu v plicích, které bývají modročerně zbarveníé. Nejčastější výskyt je u horníků, ale v určité míře se vyskytuje i ve vysoce znečištěných oblastech průmyslových aglomerací i v běžné populaci.

ANTRAX - česky sněť slezinná - infekční onemocnění přenosná ze zvířat. Dnes je vzácná, většinou jde o profesní onemocnění. Inkubace je 1-5 dní, vyjímka není ani inkubační doba v hodinách. Je několik forem onemocnění, ale ve finále u neléčené choroby může postihnout celé tělo a následky jsou fatální.

ANTROPOZOONOZA - tohle těžké a špatně vyslovitelné slovo znamená chorobu přenosnou ze zvířete na člověka. Nejznámější antropozoonozou je vzteklina.

ANURIE - zástava močení. Provází těžké selhání ledvin a vyžaduje vždy dialýzu.

AORTA - srdečnice. Největší tepna v těle , vystupující přímo z levé srdeční komory.

AORTÁLNÍ INCUFICIENCE - nedomykavost aortální chlopně. Chlopeň se úplně neuzavře a nedokáže zabránit zpětnému toku krve do srdce. Dochází tak k přetěžování srdce velkým množstvím krve.

AORTÁLNÍ STENÓZA - zúžení aortální chlopně. Srdce musí pumpovat krev proti vyššímu odporu a po čase může být poškozeno.

APATIE - snížení citové reaktivity, minimální , nebo žádná citová reakce na zevní podněty.Dlouhodobá apatie se vyskytuje u schizofrenie, přechodně a většinou krátkodobě u větší únavy a vyčerpanosti , nebo u některých celkových onemocnění.

APGAR SKÓRE - metoda umožňující rychle a srovnatelně shodnotit novorozence těsně po porodu. Hodnotí se po 1, 5 a 10 minutách po narození. Nejvyšší skóre je 10. 4 body a méně se považuje za závažný a vyžadující intenzivní péči, či resuscitaci.

Pokračování...

A ještě A

4. září 2016 v 5:22 | Hanka |  Zdravotnické ABC
Popojedem trochu v našem slovníku, máme toho ještě hodně.

AMFETAMIN - látka s výrazně povzbuzujícími účinky na nervovou a duševní činnost. Při dlouhodobém užívání vede k těžké závislosti.

AMNÉZIE - částečná, nebo úplná ztráta paměti, často v souvislosti se ztrátou vědomí ( úraz, epileptický záchvat... ).

AMOK - náhlý záchvat zuřivosti a agresivity v němž může docházet k trestným činům. vyskytuje se převážně v tropických oblastech.

ANABOLIKA - látky ukládající a podporující růst svalové hmoty. Přirozeným anabolikem jsou mužské pohlavní hormony ( progesteron ). Bývají zneužívány ve sportu.

ANAEROBNÍ BAKTERIE - mikroorganismy žijící bez potřeby přísunu kyslíku. Je jich mnoho druhů, některé žijí v symbioze s člověkem ( např. na sliznicích ), nebo v hlině. Nedostatek kyslíku umožŇuje těmto bakteriím přežívat, ale ne se množit. Jakmile se k nim dostane vzduch , začnou se až nekontrolovaně množit. Vznikají těžká a těžko léčitelná onemocnění.

ANAFYLAKTICKÝ ŠOK - nejtěžší forma alergické reakce. Zde už jde vždy o život. Postižený upadá do bezvědomí a může se i dusit. Je třeba okamžitě volat záchranou službu ( 155, 116 ).

ANALGETICKÝ - působící proti bolesti ( srovnej analgetika = léky proti bolesti )

ANALGOSEDACE - je to druh anestezie uživající se u menších výkonů. Není to úplné uspání, pacient je při vědomí, jen je utlumený a mívá zpomalené reakce.

ANASARKA - celkové prosáknutí, v podstatě otoky celého těla a to až tak, že pacientovi přebytečná voda prosakuje i kůží

ANASTOMÓZA - jedná se jednak o přirozenou anastomozu, kdy jde přirozené anatomické spojení mezi dvěma cévami, jednak o anastomózu umělou, kdy se chirurgicky provede umělé spojení mezi dvěma dutými orgány, nebo velkými cévami

ANATOMIE - věda studující stavbu lidského těla.

ANDROGENY - mužské pohlavní hormony.Patří ke steroidním hormonům. K nejvýznamnějším androgenům patří např. testosteron.

ANEMIE - chudokrevnost. Vzniká z mnoha příčin. Pacient je bledý, stále unavený, může mít závratě a hučení v uších. U těžkých stavů může být i bezvědomí.

ANESTEZIE - znecitlivění. V lékařské praxi se užívá celková a místní anestezie. Celková = uspání, místní = znecitliví se jen část končetiny, či těla. Užívají se anestetika. Je jich celá řada.

ANEURISMA - výduť, trvalé vyklenutí tepny, či srdce. Pokud aneurisma praskne, je stav přímo ohrožující život.

ANGINA - akutní zánět krčních mandlí.

ANGINA PEKTORIS - pozor! neplést s obyčejnou anginou. Obyčejná angina se týká krčních mandlí a okolní tkáně, angina pektoris srdce a cév. Jde o zúžení cévního zásobení srdce - ischemie. Často předchází infarktu. projevuje se občasnou pávlivou bolestí za hrudní kostí, která někdy vystřeluje i do ramen a do zad. u těžkých stavů může dojít i k bezvědomí.

ANGIOGRAFIE - zkráceně angio, Jde o RTG vyšetření srdečních cév pomocí kontrastní látky.

ANGIOPATIE - označení pro onemocnění cév, často u diabetické nohy.

ANGIOPLASTIKA - rekonstrukce krevní cévy, většinou pomocí balónku, kterým se roztáhne zúžený průsvit cévy.

ANIMÁLNÍ - zvířecí ( humánní - lidský )

ANODYNA - léky tlumící silné bolesti např. opiáty.

ANOREXIE - většinou se vyskytuje ve spojení mentální anorexie. Anorexie je nechutenství a mentální anorexie je nechutenstvíé vyvolané uměle, silou vůle. Primární anorexie má mnoho příčin ( např. mentální poruchy, onemocnění zažívacího traktu...).

Pokračování...